top of page

“GERÇEK FAYDALANICIYA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU” NUN
31 AĞUSTOS 2021 TARİHİNE KADAR VERİLMESİ
GEREKİYOR.

29 Ağu 2021

529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile 1 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dâhil);
a) Kurumlar vergisi mükellefleri ile;
b) Kollektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak, eshamsız komandit şirketlerde komandite ortaklardan biri ve adi ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sahip kişi, Türkiye’de yönetim merkezi olan veya Türkiye’de mukim yöneticisi olan yabancı ülkede kurulmuş trust ve benzeri teşekküllerin yöneticileri, mütevellileri veya temsilcilerine, gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimini 31.08.2021 tarihine kadar elektronik ortamda verme zorunluluğu getirildi.

bottom of page