top of page

Hakkımızda

   Başkanımız Bahri Olgun'un 1978 yılında başlayan mesleki faaliyetlerinin, kırk üç (43) yılı aşkın tecrübesinden süzülerek gelen, hizmette kusursuzluğu yakalamak, «Ben bilmiyorum» «Bizim konumuz değil» «Biz bunu yapamayız» demeden, Tam Tasdik ve danışmanlık anlamında, yerli ve yabancı tüm işletme ve kurumlara; vergi, dış ticaret, sermaye piyasası, sosyal güvenlik ve iş hukuku alanlarında hizmet sunuyoruz.​

   Anlayışımız; yirmi beş (25) yılı aşan kurumsal kültür, nitelikli ve uzman kadromuz ve çözüm odaklı yaklaşımlarımız ve başkanımızın kırk üç (43) yıllık tecrübesi ile, her zaman kaliteli hizmet ve maksimum müşteri memnuniyetini temin etmektir.​

   

   Bu doğrultuda ileri standartlarda danışmanlık ve bağımsız denetim hizmeti sunmak, gelişme ve değişimleri yakından takip ederek hizmet kalitemizi sürekli geliştirmek, en önemli önceliğimizdir.

  

   Amacımız; müşteri memnuniyeti çerçevesinde, olası riskleri tespit ederek, problemlere daha oluşmadan ve müşteri odaklı kalıcı çözümler üretmektir.​​

Vizyonumuz

Ekonominin unsurlarını toplum adına denetleyen bir mesleğin üyeleri olarak;

Ülkemizde ve uluslararası düzeyde, lider konumuna gelmek.

 

Ekonomik faaliyetlerde bulunan ve bulunmak isteyen kuruluşların taraflarının arasında köprü görevi gören lider bir kurum olarak, her zaman mükemmel çözümler üreterek, hızlı – verimli – etkin hizmetler sunmak.

 

Yüksek kaliteli – güvenilir – etkin, kurumsal yapıyı sürdürülebilir hale getirerek, hizmette kusursuzluğu yakalamak.

 

Hizmet verdiğimiz kesimlerin de saygın – kaliteli – güvenilir, lider olmaları için azami desteği sağlamaktır.

Misyonumuz

  Vizyonumuz doğrultusunda, Bilgi Yönetimi, İş ve Finans Dünyasında "Dürüstlüğün ve Uzmanlığın Kalitesi" şeklinde tanımlanmak, kuruluşlar ile devlet ve diğer taraflar arasındaki bütün mali işlemler nezdinde köprü olmak;  çalışma ilkelerine bağlı, iş hayatında örnek, mesleğini seven ve mesleki ilkelerinden ayrılmayan yeni insanlar yetiştirerek ülkemize ve bölgemize hizmet etmektir.

Değerlerimiz

İnsana, emeğe, bilgiye, doğaya sevgi ve saygı

 

Dürüstlük, şeffaflık, tarafsızlık, bağımsızlık

 

Sürekli eğitim ve yaşam boyu öğrenme

 

Yenilikçilik, öncülük ve mesleki güven

 

Toplum çıkarları ve sosyal sorumluluk

 

Mesleki ve teknik açıdan mükemmellik

 

Ekonomi ve iş dünyası ile uyum içinde birliktelik

 

Ekip çalışması ve üretilen bilgiyi paylaşma

 

Bilgiden yeni değerler üretme

bottom of page