top of page

AKARYAKIT VE LPG PİYASASINDA FATURA DÜZENLEME SÜRESİ

1 Eyl 2021

531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile aşağıda belirtilen usul ve esaslar 01.01.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmektedir.
İhrakiye (Ülkenin karasuları ve/veya karasuları bitişiğinde deniz vasıtalarına veya hava meydanlarında yerli ve yabancı uçaklara vergili veya vergisiz sağlanan akaryakıtı ve madeni yağı) teslimleri hariç olmak üzere, faturanın aşağıdaki hallerde teslim anında düzenlenmesi uygun bulunmuştur.

bottom of page