top of page

DEFTER-BEYAN SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER

18 Eki 2021

19 Ekim 2021 tarihli 31633 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 532 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Defter-Beyan sisteminde yeni düzenlemeler yapılmıştır.

bottom of page