top of page

İŞYERİ TESCİL BİLDİRİMİ

26 Eki 2021

SGK işyeri tescil bildiriminde yeni uygulamalar yürürlüğe konmuştur: Sigortalı çalıştırılan işyerlerinin tescilinde, işyeri bildirgesi yeterli olup elektronik ortamda temin edilebilenler hariç olmak üzere eki belgeler ihtiyaç olması hâlinde istenir. Aşağıda belirtilen işyerlerinin tescilinde;

bottom of page