top of page

MAHKEME KARARIYLA İADE EDİLMESİ GEREKEN VERGİLERDE YASAL FAİZ

23 Eyl 2021

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 112’nci maddesinin 6322 sayılı Kanunla yeniden düzenlenen 4’üncü fıkrası gereğince, 15.06.2012 tarihinden sonra tahsil edilen ve yargı kararı uyarınca iade edilmesi gereken vergilerin 6183 sayılı Kanun’a göre belirlenen tecil faizi oranında hesaplanan faiz ile birlikte iade edilmesi mümkündür.

bottom of page