top of page

MEVDUAT FAİZLERİ İLE KATILIM BANKALARINCA ÖDENEN KÂR PAYLARINA UYGULANAN DÜŞÜK ORANLI TEVKİFAT

1 Eki 2021

30 Eylül 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranlarını belirleyen 2006/10731 sayılı Karar’a geçici 2. madde eklenmek suretiyle yapılan düzenleme ile Türk Lirası mevduat hesaplarından elde edilen faizler ile katılım bankaları tarafından TL cinsinden katılım hesaplarına ödenen kâr payları üzerinden yapılan tevkifat oranları geçici süreyle (31 Aralık 2020 tarihine kadar) düşürülmüştü. Ardından bu uygulamanın süresi 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Yukarıda belirtilen kararlarla, döviz tevdiat hesaplarına ödenen faizler ile katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarına ilişkin tevkifat oranlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmamıştı. Bu kez 1 Ekim 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 4561 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu oran indirimlerinin süresi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

bottom of page