top of page

TEVKİF YOLUYLA KESİLEN VERGİLERİN MAHSUP VE İADESİ

5 Eki 2021

315 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapılmak suretiyle, uygulamaya ilişkin yeni usul ve esaslar belirlenmiştir: Gerek mahsup yoluyla gerek nakden yapılacak iadelerde başvuru formları ve süreçleri değiştirilmiştir.

bottom of page