top of page

VERGİ İNCELEMELERİ

1 Kas 2021

7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 26.10.2021 tarih ve 31640 sayılı Resmi Gazete’de yayınlarak yürürlüğe girmiş olup, bu Kanun’un 17 ve 18’inci maddeleri ile Vergi Usul Kanunu’nunda vergi incelemesine ilişkin hükümleri düzenleyen 139 ve 140’ıncı maddesinde 01.07.2022 tarihinde yürürlüğe girecek değişiklikler yapılmıştır.

bottom of page