top of page

YENİDEN DEĞERLEME UYGULAMASI

26 Eki 2021

7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 1/1/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin başlığı “Enflasyon düzeltmesi, yeniden değerleme oranı ve yeniden değerleme:” şeklinde değiştirilmiş ve aşağıda belirtilen konularda yeni hükümler getirilmiştir.

bottom of page