top of page

YENİDEN DEĞERLEME VE SERMAYE ARTIRIMI

19 Eki 2021

7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun onay aşamasında olup 31’inci maddesi ile 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesi değiştirilmek suretiyle Enflasyon düzeltmesi, yeniden değerleme oranı ve yeniden değerleme konularında yeni düzenlemelerin yasalaşması beklenmektedir.

bottom of page