top of page

YURTDIŞI HARCIRAH TUTARLARI

1 Kas 2021

2021 yılında Bütçe Kanunu’na göre yurtiçi harcırah tutarları bir önceki yıla göre artmış, maaş katsayıları Temmuz ayında değiştiği için maaş dilim tutarları değişmiştir: Yurtdışı harcırahlarına ilişkin olarak 30 Ocak 2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3468 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar”da, 01.01.2021 tarihinden itibaren yurtdışında uygulanacak harcırah tutarlarına ilişkin belirleme yapılmış ve söz konusu Karar, 31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 (1. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve Kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün 6 Ocak 2021 tarihli ve 27998389-010.06.02-11638 Genelgesi dikkate alınarak yenilenmiştir. Bu defa aynı Genel Müdürlüğün 7 Temmuz 2021 tarihli ve 27998389-010.06.02-421208 sayılı Genelgesi’nde 1 Temmuz 2021-31 Aralık 2021 döneminde geçerli olmak üzere; aylık katsayısının (0,179797), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısının (2,814188), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısının ise (0,057019) olarak belirlendiği belirtilmiştir.

bottom of page